Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa
Rybno

Konkurs wiedzy o życiu św. Jana Pawła II dla dzieci i młodzieży

Piątek, 24 Wrzesień 2021 r.

Konkurs wiedzy o życiu św. Jana Pawła II dla dzieci i młodzieży


Konkurs o życiu św. Jana Pawła II dla dzieci z oddziałów przedszkolnych i uczniów klas I-III

Organizatorzy: Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Rybnie i Parafia p.w. NSPJ w Rybnie.

Konkurs jest inspirowany życiem i działalnością Świętego Jana Pawła II. Ma on na celu pogłębienie wśród dzieci wiedzy o życiu i działalności papieża. Tegoroczne hasło "Nie lękajcie się" - to jedne z pierwszych słów, z którymi Jan Paweł II wyszedł do ludzi 22 października 1978 roku. Pośród naszych codziennych trudności, lub gdy się boimy możemy do naszego życia zapraszać Jezusa powtarzając słowa modlitwy – Jezu ufam Tobie. Także do nas, co przypomniał św. Jan Paweł II, Jezus mówi – Nie lękajcie się!

Cele konkursu:

 • kultywowanie pamięci o papieżu,

 • pogłębianie zainteresowania dzieci osobą i nauczaniem Świętego Jana Pawła II,

 • promocja talentów,

 • inspirowanie dzieci do aktywności twórczej.

Adresaci konkursu:

- dzieci z oddziałów przedszkolnych,

- uczniowie klas I-III ze Szkoły Podstawowej,

- dzieci z Przedszkola w Rybnie

Zasady uczestnictwa:

 1. Uczestnicy konkursu wykonują pracę plastyczną zgodnie z hasłem: „Nie lękajcie się'' ;

przedstawiającą Świętego Jana Pawła II.

 1. Format prac: A4 lub A3.

 2. Technika wykonania – dowolna: malarstwo, rysunek, techniki mieszane (oprócz prac przestrzennych).

 3. Praca może być wykonana przez jednego autora, lub z pomocą osób trzecich (rodziców).

 4. Na odwrocie każdej pracy powinny być napisane: imię i nazwisko autora oraz klasa.

 5. Termin składania prac do katechetów: 6.10.2021 r.

 6. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 17.10.2021r.

 7. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu oraz wyrażeniem zgody

na przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez Organizatorów dla celów organizacyjnych i promocyjnych Konkursu.

Kryteria oceny:

 1. Powołana przez organizatora komisja weźmie pod uwagę:

zgodność z tematyką konkursu, oryginalność spojrzenia autora na tematykę, walory artystyczne, samodzielność i estetykę wykonania pracy.

 1. Autorzy nagrodzonych i wyróżnionych prac otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

 2. Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi.

 

 

 

 

Konkurs wiedzy

o świętym Janie Pawle II

Nie lękajcie się” dla uczniów klas IV-VIII

XXI Dzień Papieski

Organizatorzy: Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Rybnie i Parafia p.w. NSPJ w Rybnie.

Konkurs jest inspirowany życiem i działalnością Świętego Jana Pawła II. Ma on na celu pogłębienie wśród dzieci wiedzy o życiu i działalności papieża. Tegoroczne hasło "Nie lękajcie się" - to jedne z pierwszych słów, z którymi Jan Paweł II wyszedł do ludzi 22 października 1978 roku. Pośród naszych codziennych trudności, lub gdy się boimy możemy do naszego życia zapraszać Jezusa powtarzając słowa modlitwy – Jezu ufam Tobie. Także do nas, co przypomniał św. Jan Paweł II, Jezus mówi – Nie lękajcie się!

Cele konkursu:

 • Popularyzacja wiedzy o życiu, nauczaniu i świętości Ojca Świętego Jana Pawła II

 • Pogłębianie znajomości nauczania Jana Pawła II i przesłania Jego pontyfikatu

 • Kształtowanie postawy szacunku i uznania dla Papieża Polaka

 • Pielęgnowanie pamięci o Ojcu Świętym Janie Pawle II

 • Ukazanie znaczenia wiary w życiu Jana Pawła II

Regulamin konkursu:

 1. W konkursie wezmą udział uczniowie klas IV-VIII, którzy do dnia 6 października 2021r. zgłoszą do katechetów chęć uczestnictwa w konkursie. Zgłoszenie jest dobrowolne.

2. Arkusz konkursowy został przygotowany w oparciu o ogólnodostępną wiedzę o postaci Papieża – Polaka.

3. Forma konkursu: test w formie pytań zamkniętych, na które należy udzielić odpowiedzi

w formie pisemnej.

4. W przypadku otrzymania przez uczestników takiej samej ilości punktów, zostanie zorganizowana przez szkołę dodatkowa część - dogrywka, której zadaniem będzie wyłonienie 3 zwycięzców konkursu.

5. Organizatorzy Konkursu zapewnią uczestnikom warunki umożliwiające samodzielność odpowiedzi.

6. Zwycięzcy konkursu otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

7. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez Organizatorów dla celów organizacyjnych i promocyjnych Konkursu.

8. Termin i miejsce konkursu: Biblioteka Szkolna, 11 października 2021 r.

9. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 17.10.2021 r.

MSZE ŚWIĘTE

Dni zwykłe
lipiec-sierpień 8:00, 18:00
wrzesień-czerwiec 7:00, 18:00

Niedziela i święta nakazane
8:00, 9:30, 11:00, 16:00

BIURO PARAFIALNE

Czynne:
--w poniedziałek i czwartek: godz. 8:30 - 9:30
- w środę i piątek: godz. 15:30 - 16:30
- codziennie po Mszy św.

SPOWIEDŹ

15 minut przed każdą Mszą św.