Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa
Rybno

Aktualności

Piątek, 24 Wrzesień 2021 r.

Konkurs wiedzy o życiu św. Jana Pawła II dla dzieci i młodzieży

Zapraszamy dzieci i młodzież do uczestnictwa w konkursie o życiu i działalności św. Jana Pawła II

Czwartek, 26 Sierpień 2021 r.

Dożynki gminno- parafialne - 29 sierpnia 2021

11:00 - uroczysta Eucharystia
12:00 - ceremoniał dożynkowy
13:00 - recital finalistki The Voce Kids Natalii Pawelskiej
15:00 - koncert kapeli Pieczarki
17:00 - koncert szlagierów Ryszarda Sawickiego
19:00 - koncert zespołu Bajorek D
Ponadto: występy artystów lokalnych, gry, zabawy, konkursy, gastronomia, mobilny punkt szczepień - od godz. 15:00

ZAPRASZAMY

Sobota, 24 Lipiec 2021 r.

Rajd św. Jakuba ( 25 lipca 2021 - początek godz. 15:00 - parking kośc., zakończ. ok. godz. 17:30

REGULAMIN RAJDU ROWEROWEGO ŚWIĘTEGO JAKUBA
1.Celem rajdu jest poznanie działalności świętego Jakuba, poznanie walorów turystycznych Gminy Rybno oraz promowanie aktywnej formy spędzania czasu wolnego.
2. Organizatorem jest Parafia pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Rybnie oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Rybnie.
Osoba do kontaktu: Michał Kłosowski- tel. 603525286 Jarosław Rolkowski- tel. 507140280
3. Termin rajdu: 25 lipca 2021r. godzina 15.00.zbiórka na parkingu przy kościele w Rybnie. Po krótkiej prelekcji na temat św. Jakuba i ustaleniu zasad uczestnicy przejadą trasę około 20 km- zgodnie z ustalonymi znakami, wykonując na punktach kontrolnych (Rybno- Jeglia- Gronowo- Kopaniarze) zadania w przygotowanej broszurze informacyjnej.
4. Rajd ma charakter indywidulany, uczestnicy nie powinni jechać grupowo- wyjątkiem są dzieci z opiekunami.
5.Uczestnikiem Rajdu Rowerowego może zostać każda osoba, której stan zdrowia pozwala na udział.
6. W Rajdzie mogą brać udział:
a) osoby pełnoletnie,
b) osoby niepełnoletnie w wieku do 15 lat pod opieką rodziców lub dorosłego opiekuna,
c) osoby niepełnoletnie od 16 lat mogą brać udział w Rajdzie Rowerowym pod warunkiem, że rodzice lub prawni opiekunowie wyrażają pisemną zgodę na ich udział w Rajdzie.
7. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu Rajdu oraz obowiązkowo podporządkowują się decyzjom Organizatora Rajdu.
OBOWIĄZKI UCZESTNIKA RAJDU
1. Uczestnicy rajdu zobowiązani są do posiadania dokumentu tożsamości oraz niezbędnej wiedzy i umiejętności dotyczących poruszania się po drogach.
2. Udział w Rajdzie odbywa się przy nieograniczonym ruchu drogowym. Wszyscy uczestnicy rajdu muszą zachować szczególną ostrożność i zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania przepisów o ruchu drogowym.
3. Uczestnicy Rajdu biorą pełną odpowiedzialność za właściwy stan techniczny posiadanych pojazdów, wszelkie ewentualne naprawy sprzętu uczestnicy wykonują we własnym zakresie a inne sytuacje wymagające postoju muszą odbywać się w bezpiecznym miejscu, na poboczu, tak, aby nie tarasowały drogi innym uczestnikom.
OBOWIĄZKI ORGANIZATORA
1. Organizator nie bierze odpowiedzialności za rzeczy zaginione, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po Rajdzie Rowerowym.
2. Organizator nie bierze żadnej odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki spowodowane przez uczestników Rajdu.
3. Organizator zapewnia miejsca postojowe na punktach i na miejscu zakończenia Rajdu dla zgłoszonych osób.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Za skutki naruszenia przepisów Kodeksu Drogowego i innych przepisów prawa uczestnik odpowiada osobiście.
2. Zaleca się, aby uczestnik Rajdu był wyposażony w kask rowerowy, oświetlenie rowerowe, kamizelkę odblaskową oraz ubranie dostosowane do aury pogodowej.
3. Wszyscy uczestnicy Rajdu wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w relacjach z przebiegu z Rajdu.
4. Udział w Rajdzie jest dobrowolny, każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność niezależnie od warunków pogodowych zastanych na trasie.
5. Każdy uczestnik Rajdu przed startem w rajdzie ma obowiązek zapoznać się z regulaminem imprezy i zgłaszając się do udziału akceptuje warunki niniejszego Regulaminu i wyraża zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych w bazach danych organizatorów.
6. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestników od jego przestrzegania.
7. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatora. W sprawach spornych decyzja Organizatora jest decyzją ostateczną.
8. Liczba uczestników jest ograniczona.

Niedziela, 11 Kwiecień 2021 r.

Kościół Parafialny z lotu ptaka - kwiecień 2021

Kościół Parafialny z lotu ptaka - kwiecień 2021

MSZE ŚWIĘTE

Dni zwykłe
lipiec-sierpień 8:00, 18:00
wrzesień-czerwiec 7:00, 18:00

Niedziela i święta nakazane
8:00, 9:30, 11:00, 16:00

BIURO PARAFIALNE

Czynne:
--w poniedziałek i czwartek: godz. 8:30 - 9:30
- w środę i piątek: godz. 15:30 - 16:30
- codziennie po Mszy św.

SPOWIEDŹ

15 minut przed każdą Mszą św.